شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قبل، در کتاب های آسمانی به روشن ترین شکل بیان شده، با این حال بسیار زيانکارند کسانی که به او ایمان نمی آورند.(سورة الأنعام/۲۰) بزرگترین شاهد بر پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خداست و بزرگترین دلیل بر این امر، قرآن است که بر او وحى شده، تا همه نسل‌های انسانی را از نافرمانی خدا و شرک ورزیدن به او بیم داده و بر یکتایی خدا اقرار و از شريکانى که برای او می پندارند، اظهار بیزاری کند.(سورة الأنعام/۱۹ بزرگترین شاهد بر پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خداست و بزرگترین دلیل بر این امر، قرآن است که بر او وحى شده، تا همه نسل‌های انسانی را از نافرمانی خدا و شرک ورزیدن به او بیم داده و بر یکتایی خدا اقرار و از شريکانى که برای او می پندارند، اظهار بیزاری کند.(سورة الأنعام/۱۹ هستی وآنچه که دستاورد آن است، از آن خداست، خدایی که شنوای داناست.(سورة الأنعام/۱۳) یکی از راه های پیشگیری و دست برداشتن از بهانه و بهانه جویی، گردش در زمين و دقت در عاقبت کار تکذیب کنندگان آیات الهی است.(سورة الأنعام/۱۱) قیامت روز سودمندی انسان های صادق است، صادقان در افکار و اخلاق و اعمال، روز برخورداری از نعمت های جاویدان و روز رضایت خدا از ايشان خداوندی که صاحب آسمانها و زمین و آنچه که در آنهاست و هم او بر هر چیزی تواناست و روز رضایت ايشان از خدا؛ این پیروزی بزرگ است .(المائدة/۱۲۰ - ۱۱۹۶ پاسخ مثبت دادن به هر ندايى اگر لازم و مفید نباشد لکن پاسخ مثبت دادن به ندای پیامبران هم لازم است، هم مفید است هم سرنوشت ساز! چرا که ندای آنها ندای خدایی است که از تمام پنهانی ها آگاه است و ما باید در برابر این همه نعمت پاسخگوی او باشیم.(المائدة/۱۰۹) از جملهٔ سبب های کارهای نابخردانه، بی اعتنایی به پیام خدا و پیامبر اوست به بهانهٔ تکیه بر آنچه از نسل گذشته باقی مانده، در حالی که آن نسل نه دانا بودند و نه هدايت شده!(المائدة/۱۰۴

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/12/21
آقای دکتر علی گیلانی
آقای عبدالرضا روحی
آقای دکتر محمدصادق عسگری

 

نوروز مبارک- انتشارات تیمورزاده

 

pouyesh_salamat_ketabkhani