کتاب‌های مجموعه فراگیران سالم، از سوی دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی به عنوان کتاب‌های مناسب برای رده های سنی مختلف آموزش و پرورش معرفی شدند. | انتشارات تيمورزاده

شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1397/05/06
خانم دکتر فاطمه اسدیان
آقای دکتر آریا بویه
آقای دکتر جواد موسوی