شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


اجبار به ایمان معنا ندارد، خدا اگر بخواهد کسی شرک نمی ورزد، لکن اساس، دعوت به روی آوردن به خوبی ها و پشت کردن به بدی هاست!(سورة الأنعام/۱۰۷ خداوند گر چه با چشم ها دیده نمی شود، لکن بر همهٔ چشم ها احاطه دارد و با آگاهی از نیازها و مصالح آفریده ها با لطف فراگيرش با همهٔ پدیده ها رفتار می کند.(سورة الأنعام/۱۰۳ نادانی ونابخردى از جمله، سبب شرک به خدا شده، به گونه ای که موجودات نامرئى را که مخلوق او هستند شريک او تصور کردن و برای او پسر و دختر قائل شدن، در حالی که خداوند از همهٔ این ویژگی ها پاک و منزه و برتر است.(سورة الأنعام/۱۰۰) برخورداران از هدایت خاصّ به خاطر بهره مندی از کتاب و حکمت و نبوت این شایستگی را پيدا می کنند که پیشوای دیگران باشند و اگر برخی، به بهانه های واهى از آنها پیروی نکنند جمعی دیگر به ارادهٔ خدا و منطقی درست از آنها پیروی خواهند کرد.(سورة الأنعام/۸۹ تنها کسی که، مبدء وجود جهان است و قیامت نیز به فرمان او برپا می شود و حاکمیت مطلق از آن اوست و آگاه از نهان و آشکار است و حکیم و خبیر، سزاوار رهبری و هدایت است.(سورة الأنعام/۷۳ پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قبل، در کتاب های آسمانی به روشن ترین شکل بیان شده، با این حال بسیار زيانکارند کسانی که به او ایمان نمی آورند.(سورة الأنعام/۲۰) بزرگترین شاهد بر پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خداست و بزرگترین دلیل بر این امر، قرآن است که بر او وحى شده، تا همه نسل‌های انسانی را از نافرمانی خدا و شرک ورزیدن به او بیم داده و بر یکتایی خدا اقرار و از شريکانى که برای او می پندارند، اظهار بیزاری کند.(سورة الأنعام/۱۹ بزرگترین شاهد بر پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خداست و بزرگترین دلیل بر این امر، قرآن است که بر او وحى شده، تا همه نسل‌های انسانی را از نافرمانی خدا و شرک ورزیدن به او بیم داده و بر یکتایی خدا اقرار و از شريکانى که برای او می پندارند، اظهار بیزاری کند.(سورة الأنعام/۱۹

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1396/02/30
آقای دکتر سیدامید حسینی
خانم دکتر مهدیس اکبریان
خانم دکتر غزل فداکار