شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


از آن چه که خداوند منّان روزی فرموده باید بهره برد امّا مشروع (حلال) و مطبوع(طیب)! این لازمهٔ ایمان به خدا و پایبندی به دستورهای اوست.(المائدة/۸۸) از آن چه که خداوند منّان روزی فرموده باید بهره برد امّا مشروع (حلال) و مطبوع(طیب)! این لازمهٔ ایمان به خدا و پایبندی به دستورهای اوست.(المائدة/۸۸) عملکرد زشت برخی از جوامع بشری گذشته این بود که در برابر کارهای ناشایستی که در جامعه انجام می شد عکس العمل مناسب انجام نداده و از آن نهی نمی کردند.(المائده/۷۹) برخی از جوامع بشری گذشته از جمله بنی اسرائیل، با اینکه ادعا هایی داشتند لکن به خاطر نافرمانی و زیر پا گذاشتن حدود و نادیده گرفتن حقوق، مورد لعن و نفرین پیامبرانی قرار گرفتند!(المائده/۷۸ صاحبان باورهای غلط و رفتارهای ناشایست بدانند که خداوند توبه پذیر است، سزاوار است به سوی خدای آمرزنده و مهربان بازگشته و از او آمرزش بطلبند.(المائده/۷۴) باور به اینکه الله، یکی از سه خداست کفر است، باید توجه داشت که جز خدای یکتا معبودی نیست و اگر دست از آن باور غلط برندارند، عذابی دردناک گریبانشان را خواهد گرفت.(المائده/۷۳) هویت انسانی انسانها یعنی حق گرايى ، زمانی تحقق پيدا می کند که محتوای کتاب های آسمانی صد در صد پیاده شود، اما بسیاری به جای این، به سرکشی و ناسپاسی در برابر کتاب های آسمانی می پردازند، به حال چنین افرادی که آگاهانه لجاجت می ورزند نباید غصه خورد.(المائدة/۶۸) بخشندگی خداوند از یک طرف و امکان بازگشت برای انسانهای تبهکار از طرف دیگر اقتضا می کند با ایمان به خدا و پایبندی به دستورهای او، گذشتهٔ ناروای خود را اصلاح و آیندهٔ خود را با برخورداری از نعمت های الهی آباد کنند.(المائدة/۶۵)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/10/25
آقای دکتر محمدجعفر فانی
خانم دکتر شیما زراعتی
آقای دکتر منوچهر کرامت