شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


با توجه به فرجام نیکوی حق مداری و فرجام بد ستمکاری، در رویارویی حق و باطل، باید استقامت ورزیده و از طرفداری از حق و مبارزهٔ با باطل دست بر نداشت.(سورة الأنعام/۱۳۵ پذیرش در برابر حق، عنایتی است از سوی خدا برای هدایت انسان ها و عدم پذیرش در برابر حق، حالتی برای گمراه شدن انسان ها ؛ پلیدی از آن کسانی است که ایمان نمی آورند.(سورة الأنعام/۱۲۵ اجبار به ایمان معنا ندارد، خدا اگر بخواهد کسی شرک نمی ورزد، لکن اساس، دعوت به روی آوردن به خوبی ها و پشت کردن به بدی هاست!(سورة الأنعام/۱۰۷ خداوند گر چه با چشم ها دیده نمی شود، لکن بر همهٔ چشم ها احاطه دارد و با آگاهی از نیازها و مصالح آفریده ها با لطف فراگيرش با همهٔ پدیده ها رفتار می کند.(سورة الأنعام/۱۰۳ نادانی ونابخردى از جمله، سبب شرک به خدا شده، به گونه ای که موجودات نامرئى را که مخلوق او هستند شريک او تصور کردن و برای او پسر و دختر قائل شدن، در حالی که خداوند از همهٔ این ویژگی ها پاک و منزه و برتر است.(سورة الأنعام/۱۰۰) برخورداران از هدایت خاصّ به خاطر بهره مندی از کتاب و حکمت و نبوت این شایستگی را پيدا می کنند که پیشوای دیگران باشند و اگر برخی، به بهانه های واهى از آنها پیروی نکنند جمعی دیگر به ارادهٔ خدا و منطقی درست از آنها پیروی خواهند کرد.(سورة الأنعام/۸۹ تنها کسی که، مبدء وجود جهان است و قیامت نیز به فرمان او برپا می شود و حاکمیت مطلق از آن اوست و آگاه از نهان و آشکار است و حکیم و خبیر، سزاوار رهبری و هدایت است.(سورة الأنعام/۷۳ پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قبل، در کتاب های آسمانی به روشن ترین شکل بیان شده، با این حال بسیار زيانکارند کسانی که به او ایمان نمی آورند.(سورة الأنعام/۲۰)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1396/03/20
آقای دکتر علیرضا کارگر
آقای دکتر آرمین احمدزاده
خانم دکتر الهام سبک دل