شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


به تأخير انداختن ایمان به فرستاده های الهی به بهانه های واهی و اصلاح نکردن افکار و اخلاق و اعمال، نتیجه ای زیانبار به دنبال دارد که پشیمانی از آن، فایده ای ندارد.(سورة الأعراف/۵۳) ز نشانه های تسلط شیطان بر برخی از انسانها، توجیه کارهای زشتی است که مرتکب می شوند یا به بهانهٔ پیروی از نسل گذشته یا با نسبت دروغ دادن به خدا در حالی که خداوند هرگز به زشتی امر نمی کند و ریشه این نسبت دروغ به خدا دادن نادانی است.(سورة الأعراف/۲۸ اصلی ترین نقشهٔ همه جانبهٔ ابلیس، زمینه سازی برای ناشکری انسان هاست!(سورة الأعراف/۱۷)۸۹۸ شُکر یعنی" استفادهٔ از همهٔ امکانات در جهت منظور منعم". با توجه به فرجام نیکوی حق مداری و فرجام بد ستمکاری، در رویارویی حق و باطل، باید استقامت ورزیده و از طرفداری از حق و مبارزهٔ با باطل دست بر نداشت.(سورة الأنعام/۱۳۵ پذیرش در برابر حق، عنایتی است از سوی خدا برای هدایت انسان ها و عدم پذیرش در برابر حق، حالتی برای گمراه شدن انسان ها ؛ پلیدی از آن کسانی است که ایمان نمی آورند.(سورة الأنعام/۱۲۵ اجبار به ایمان معنا ندارد، خدا اگر بخواهد کسی شرک نمی ورزد، لکن اساس، دعوت به روی آوردن به خوبی ها و پشت کردن به بدی هاست!(سورة الأنعام/۱۰۷ خداوند گر چه با چشم ها دیده نمی شود، لکن بر همهٔ چشم ها احاطه دارد و با آگاهی از نیازها و مصالح آفریده ها با لطف فراگيرش با همهٔ پدیده ها رفتار می کند.(سورة الأنعام/۱۰۳ نادانی ونابخردى از جمله، سبب شرک به خدا شده، به گونه ای که موجودات نامرئى را که مخلوق او هستند شريک او تصور کردن و برای او پسر و دختر قائل شدن، در حالی که خداوند از همهٔ این ویژگی ها پاک و منزه و برتر است.(سورة الأنعام/۱۰۰)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1396/05/14
آقای دکتر امیر حسین شاپوری
آقای دکتر کیوان میکائیلی
آقای دکتر مجتبی تیموری