شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


برخورداران از هدایت خاصّ به خاطر بهره مندی از کتاب و حکمت و نبوت این شایستگی را پيدا می کنند که پیشوای دیگران باشند و اگر برخی، به بهانه های واهى از آنها پیروی نکنند جمعی دیگر به ارادهٔ خدا و منطقی درست از آنها پیروی خواهند کرد.(سورة الأنعام/۸۹ تنها کسی که، مبدء وجود جهان است و قیامت نیز به فرمان او برپا می شود و حاکمیت مطلق از آن اوست و آگاه از نهان و آشکار است و حکیم و خبیر، سزاوار رهبری و هدایت است.(سورة الأنعام/۷۳ پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قبل، در کتاب های آسمانی به روشن ترین شکل بیان شده، با این حال بسیار زيانکارند کسانی که به او ایمان نمی آورند.(سورة الأنعام/۲۰) بزرگترین شاهد بر پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خداست و بزرگترین دلیل بر این امر، قرآن است که بر او وحى شده، تا همه نسل‌های انسانی را از نافرمانی خدا و شرک ورزیدن به او بیم داده و بر یکتایی خدا اقرار و از شريکانى که برای او می پندارند، اظهار بیزاری کند.(سورة الأنعام/۱۹ بزرگترین شاهد بر پیامبری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خداست و بزرگترین دلیل بر این امر، قرآن است که بر او وحى شده، تا همه نسل‌های انسانی را از نافرمانی خدا و شرک ورزیدن به او بیم داده و بر یکتایی خدا اقرار و از شريکانى که برای او می پندارند، اظهار بیزاری کند.(سورة الأنعام/۱۹ هستی وآنچه که دستاورد آن است، از آن خداست، خدایی که شنوای داناست.(سورة الأنعام/۱۳) یکی از راه های پیشگیری و دست برداشتن از بهانه و بهانه جویی، گردش در زمين و دقت در عاقبت کار تکذیب کنندگان آیات الهی است.(سورة الأنعام/۱۱) قیامت روز سودمندی انسان های صادق است، صادقان در افکار و اخلاق و اعمال، روز برخورداری از نعمت های جاویدان و روز رضایت خدا از ايشان خداوندی که صاحب آسمانها و زمین و آنچه که در آنهاست و هم او بر هر چیزی تواناست و روز رضایت ايشان از خدا؛ این پیروزی بزرگ است .(المائدة/۱۲۰ - ۱۱۹۶

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1396/02/02
خانم دکتر مریم فرزان مهر
خانم دکتر بشری صداقت
خانم دکتر عسل خوانساری

 

نوروز مبارک- انتشارات تیمورزاده

 

pouyesh_salamat_ketabkhani