شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


هستی وآنچه که دستاورد آن است، از آن خداست، خدایی که شنوای داناست.(سورة الأنعام/۱۳) یکی از راه های پیشگیری و دست برداشتن از بهانه و بهانه جویی، گردش در زمين و دقت در عاقبت کار تکذیب کنندگان آیات الهی است.(سورة الأنعام/۱۱) قیامت روز سودمندی انسان های صادق است، صادقان در افکار و اخلاق و اعمال، روز برخورداری از نعمت های جاویدان و روز رضایت خدا از ايشان خداوندی که صاحب آسمانها و زمین و آنچه که در آنهاست و هم او بر هر چیزی تواناست و روز رضایت ايشان از خدا؛ این پیروزی بزرگ است .(المائدة/۱۲۰ - ۱۱۹۶ پاسخ مثبت دادن به هر ندايى اگر لازم و مفید نباشد لکن پاسخ مثبت دادن به ندای پیامبران هم لازم است، هم مفید است هم سرنوشت ساز! چرا که ندای آنها ندای خدایی است که از تمام پنهانی ها آگاه است و ما باید در برابر این همه نعمت پاسخگوی او باشیم.(المائدة/۱۰۹) از جملهٔ سبب های کارهای نابخردانه، بی اعتنایی به پیام خدا و پیامبر اوست به بهانهٔ تکیه بر آنچه از نسل گذشته باقی مانده، در حالی که آن نسل نه دانا بودند و نه هدايت شده!(المائدة/۱۰۴ ازکنجکاوی در چیزی که ضرورتی نداشته و چه بسا سبب دردسر شود، باید دوری کرد، بیان نکردن برخی از امور از طرف خدا، برای به زحمت نينداختن انسان هاست و خداوند آمرزنده و بردبار است.(المائدة/۱۰۱ سامان بخشیدن به همهٔ امور مسلمانان در رعایت همه جانبه و جدّی قوانین است، بدانید که خداوند مجازات کننده ای پر صلابت و هم او، آمرزنده و مهربان است.(المائده/۹۸) از آن چه که خداوند منّان روزی فرموده باید بهره برد امّا مشروع (حلال) و مطبوع(طیب)! این لازمهٔ ایمان به خدا و پایبندی به دستورهای اوست.(المائدة/۸۸)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/11/30
آقای دکتر حمید احمدخانی
آقای دکتر ایمان عباسپور
آقای دکتر فرزاد سپهر

 

pouyesh_salamat_ketabkhani