شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


ستم بد است به ویژه به ضعیفان از جمله يتيمان! با همه باید به عدالت رفتار کرد به ویژه با یتیمان! و هر کار خوبی که انجام شود خداوند به آن آگاه است.(النساء/۱۲۷) انتخاب های خدا و انتصاب های او به خاطر نیاز نیست، یا فضل الهی است و یا به خاطر امتیازی است که درانتخاب و انتصاب شونده هست، چرا که همهٔ آنچه که در آسمانها و زمین است از آن اوست و خدا به همه چیز احاطه دارد.(النساء/۱۲۶) اساس و ملاک زندگی انسانها، دین آنهاست و بهترین دین، دین کسی است که با تمام وجود و بهترین شکل به حرف های خدا عمل می‌کند و از آئین حق گرایانه ابراهیم پیروی می کند، ابراهیمی که خداوند او را دوست خود انتخاب کرد.(النساء/۱۲۵) هر کسی بدی کند کیفر می‌شود و جز خدا هم کسی پیگیر کار و یاری کنندهٔ او نیست و هر کسی باورمندانه خوبی کند، چه مرد و چه زن به بهشت می رود و کمترین ستمی به او نمی شود.(النساء/۱۲۴و۱۲۳) باورمندان به خدا و انجام دهندگان کارها بر پایهٔ خشنودی خدا و حق شناسی و وقت شناسی و حد شناسی، به نتایج زیبا، ارزشمند و جادوانهٔ کارهای خود می رسند، وعدهٔ خدا حق است و چه کسی از خدا راستگوتر؟(النساء/۱۲۲) سرنوشت پایانی پیروان شیطان جهنم است و راه فراری هم از آن ندارند.(النساء/۱۲۱) حرف های شیطان، وعده دادن است و سرگرم کردن به ناداشته ها و بی توجهی به داشته‌ها، شيطان جز باز داشتن از حق، کار دیگری ندارد!(النساء/۱۲۰) دام های شیطان: - زمینه سازی برای رسیدن به خواسته ها از بی راهه ها؛ - سرگرم کردن به آرزوها و ندیدن واقعیت ها؛ - خرافه گرایی و پرداختن به امور نابخردانه؛ - روی گردانی از حق و گرایش به باطل؛ کسی که شیطان را به جای خدا سرپرست خويش گرفت، زیانی آشکار را پذیرفته است.(النساء/۱۱۹)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/07/03
خانم دکتر شهلا عسگری
آقای دکتر فرشید افراسیابیان
خانم دکتر نسرین عارف