شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


اصل در زندگی اجتماعی"دوستی" است و اگر دشمن به راستی دست دوستی به سوی ما دراز کرد باید بهتر از او یا مثل او با وی روبرو شد؛ خداوند حساب همه چیز را دارد. (النساء/۸۶) در عین اینکه هر کسی مسئول کار خود است اما دعوت به خوبی‌ها و بازداشتن از بدی‌ها نیز لازم است، چرا که هر کسی دیگری را به کار خوب بکشاند بهره‌ای هم به او می‌رسد و هر کسی دیگری را به کار بدی بکشاند سهمی هم به او می‌رسد و خداوند حساب هر چیز را داشته و آن را حفظ می‌کند. (النساء/۸۵) رهبری الهی در عین دعوت مومنان به مبارزه با دشمن ولو یک تنه در برابر دشمن باید ایستادگی کند چرا که امید است خداوند دشمن را در هم بشکند، خداوندی که قدرت و مجازاتش برترین قدرت و مجازات است. (النساء/۸۴) انتشار خبر چه خوب و چه بد، بدون در میان گذاشتن آن با پیامبر و جانشین او که از توانایی تشخیص کافی برخوردارند، کار همراهان ناهمراه است که سبب شايعه سازی، شایعه پراکنی و بیم و امید نابجا می‌شود و اگر فضل و رحمت خدا نباشد جز اندکی، همه از شيطان پیروی می‌کنند. (النساء/۸۳) تدبر در قرآن وظیفه‌ای همگانی است، کتابی که اگر از سوی خداوند نبود در آن اختلاف‌های فراوانی بود! (النساء/۸۲) ادعای پیروی از پیامبر در ظاهر و سرپیچی از او در واقع، رفتار ناشایسته‌ای است که از نگاه خدا پوشیده نیست، با توکل بر خدایی که یاری او برای انسان کافی است به چنین افرادی باید بی اعتنایی کرد. (النساء/۸۱) پیروی از پیامبر، پیروی از خداوند است و هر که سرپیچی کند، بر پیامبر نيست که از سرپیچی او جلوگیری کند. (النساء/۸۰) همه خوبی‌ها از سرچشمه همهٔ خوبی‌ها یعنی خداست و بدی‌ها همه از خود ماست و پیامبر فرستاده خدا برای مردم است و گواهی خداوند در این امر کافی است. (النساء/۷۹)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/05/30
خانم دکتر نگین نیک روی
آقای دکتر پویان ناظریان
آقای دکتر ایمان آذر همایون