شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


دوستی کردن با همه واجب است امّا دوست شدن با هر کسی جایز نیست! کسانی که کافران را به جای مؤمنان دوست انتخاب می کنند، زمینهٔ سرزنش و مجازات الهی را برای خود فراهم می کنند.(النساء/۱۴۴) منافقان، نه مؤمن مؤمنند و نه کافرکافر! و کسی را که خدا گمراه کند راه نجاتی برای او نمی یابی.(النساء/۱۴۳) منافقان در پی فریب خدايند، در حالی که خود در چنگ اويند و به هنگام نماز بی حال و کسلند آن هم برای نشان دادن به مردم، نه برای خدا جز اندکی.(النساء/۱۴۲) در درگیری حق و باطل، منافقان، چه در پیروزی مؤمنان و چه در بهره ای برای کافران ، سهم خواهی می کنند! خداوند در قیامت بین شما قضاوت می کند، و خداوند هرگز راهی برای تسلط کافران بر مؤمنان راستین، قرار نمی دهد.(النساء/۱۴۱) آیات الهی را باید گرامی داشت و با آنها که به این آیات کفر ورزیده و اهانت می کنند همنشین نشد، تا به حرف دیگری روی آورند، در غیر این صورت همنشین آنها مثل آنها خواهد بود؛ خداوند منافقان و کافران را در جهنم در یک جا جمع می کند.(النساء/۱۴۰) به جای مؤمنان با کافران دوست شدن! ، سربلندی و نتيجهٔ خوشآيندى درپی ندارد؛ سرچشمهٔ همهٔ سربلندی ها و عزت ها خداست و غیر خدا از دشمنان اسلام ، نه عزتی دارند که به کسی بدهند و نه اگر می داشتند، قابل اعتماد بودند.(النساء/۱۳۹) با مؤمنان دم از ایمان زدن و با کافران دم از کفر! پیمودن بیراههٔ نفاق است که سرانجامی دردناک را به دنبال دارد.(النساء/۱۳۸) عدم ثبات در ایمان و حرکت پی در پی بین ایمان و کفر که یا از نادانی سرچشمه می گیرد يا هوای نفس و در پایان، توقف در کفر، سبب محرومیت از آمرزش و هدایت الهی می شود.(النساء/۱۳۷)

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1395/08/01
خانم دکتر شیوا علی نقی
خانم دکتر راحمه رضایی
خانم دکتر نیلوفر غروی